התוכן הנלמד


כדי שהילד יעסוק בהנאה בדברים שהם מציאותיים ומשמעותיים חשובים עבורו, הוא זקוק להזדמנויות רבות לספק את ייצר סקרנותו ולחקור את סביבתו .
תפקיד הגן הוא לספק את העניין והאתגר מבלי להכביד על הילד . יש לתת לו את האפשרות לפעול ללמוד וליצור דרך משחק ובהנאה.
בבניית תוכנית הלימודים להתייחס לשונות בין הילדים ולאפשר לכל ילד להשתמש ביכולתו בדרך הטובה ביותר.
המרחב הפיסי צריך לספק אפשרויות לתנועה ולבחירה בתנאים חברתיים מגוונים. חומרי הלמידה יהיו מגוונים בהתייחס לכשרים השונים ויועמדו לבחירה על פי העדפה.
חומרי הלמידה לפיתוח מיומנויות ידורגו ברמות קושי שונות המתאמות לצורך ההתפתחותי של הילד. 
התכנים בהם נעסוק במשך השנה :
 
טבע וסביבה -
 • הכרת הסביבה הקרובה לגן
 • מעקבים
 • תצפיות ניסויים
 • הכרת צמחים
 • הכרת עולם החי
 • תופעות עונתיות
 • האדם ומעורבותו בסביבה
 
חשבון-
 • התבוננות, חקירה והסקה.
 • מנייה, מדידה והשוואה.
 • תפיסת המושגים ויחסם של כמות וגודל
 • יחסי כמות וגודל (כמו גדול מ... שווה ל...).
 • הקנית חשיבה חשבונאית
 
חגים ומועדים -
 • סמלי החג למשמעויותיהם והבנתם.
 • ערכים חברתיים כמו חירות, טוהר מידות, יחסים בין אדם לחברו, עזרה הדדית.
 • טיפוח של הזהות ושל תחושת השייכות החברתית לאומית והמסורתית של הילד.
 • הבהרת הקשר של החגים לטבע ולאקלים.
 
מידע ותקשורת -
 • מושגי יסוד בתקשורת
 • קליטת מידע
 • איתור הקשרים בין השפה הדבורה לבין השפה הכתובה.
 •  
אומנות -
 • קו ,צבע ,מרקם
 • אמנות פלסטית
 • הכרת יצירות אומנות
 • הכרת אומנים
 •  
ספרות -
 • אוצר המילים
 • יצירות ספרותיות לפיתוח רגישות
 • הכרת סוגים וסגנונות של יצירות
 • דרכי ביטוי שונות, שיפור הסגנון ופיתוח כושר ההבעה הלשונית.
 • ידע אודות עולמות קרובים ורחוקים (בני אדם, טבע ובעלי חיים).
 • טיפוח הרגישות לרכיבים הצליליים והצורניים של הספר
 • יכולת הבעה יצירתית כהכנה לכתיבה יצירתית.
 • פיתוח הסקרנות, הדמיון וכושר היצירתיות של הילד.
 • שימוש בספר כבמקור הנאה וידע.
 • טיפוח הרגלי קשב והאזנה.
 • דפוסי חיים ודפוסי תרבות שונים באמצעות הספרות.
 
מוסיקה -
 • האזנה - ליצירות מתקופות שונות.
 • שירה - bשירי בוקר , שירי חג , שירים מהזמר העברי ועוד.
 • והתנסות בנגינה - על תופים, פעמונים, שלישים מקלות מקצב ועוד.
 
תנועה -
 • התפתחות מוטורית תקינה :פיתוח מיומנויות יסוד כגון ריצה , קפיצה , זריקה , דילוג, פיתוח שרירים , גמישות , יציבה נכונה , פיתוח קואורדינציה ושיווי משקל .
 • התפתחות קוגניטיבית שכלית : תפיסת צורות , לימוד מושגי המרחב , העשרת השפה , פיתוח חשיבה והסקת מסקנות .
 • פיתוח התחום החברתי :היחיד בקבוצה , פיתוח מנהיגות , שמירת כללים , אחריות , שיתוף , גן פרטי הפסד וניצחון , התחשבות באחר .
 • התפתחות התחום הרגשי :סובלנות , שליטה עצמית , התגברות על פחדים ,סבלנות יצירתיות והבעה רגשית בתנועה.
 
מדע וטכנולוגיה -
 • מיומנויות חשיבה
 • תהליכי חקר וגילוי
 • פתרון בעיות
 • חגים ומועדים
 
 

הרשמו לניוזלטר שלנו